Serveis per a Empresa

Selecció de Persones

Avaluacions Individuals

Us pot interessar valorar un candidat extern que a priori us sembli la persona indicada per al lloc a cobrir o pot ser que un candidat intern, de la vostra organització, pugui ser també adient per a ocupar l'esmentat lloc, podent-li oferir la possibilitat d'assumir més responsabilitats (promoció interna).

Es fa una anàlisi del lloc de treball concret i s’estudien les característiques del candidat/a, el seu potencial i els seus interessos, per valorar si s’ajusta i en quin grau al lloc de treball.